fw-1

KIJK MEE!

Zo scoren wij...

fw-1

Jouk Spaan

Kimly Navis

Samir Makhoukhi

ONS TEAM

Wij helpen scoren!

Raymond Paintsil

fw-1

ONZE PARTNERS

wij scoren dankzij...

OVER DIT PROJECT

Het project is bedoeld voor jongeren die een heroriëntatie op hun toekomst wensen. Jongens en meiden in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken bij het zoeken naar geschikt werk en/of naar een beroepsopleiding.

In twaalf weken krijgen ze meer inzicht in hun persoonlijke talenten en hoe zij deze kunnen inzetten voor het vinden en behouden van een baan of het vervolgen van een beroepsopleiding. Het project richt zich op hun toekomst en ze leren hun eigen talenten te ontdekken, beroepskeuzes te maken, samen te werken in een team, zelfvertrouwen op te bouwen, keuzes te maken, een cv en sollicitatiebrief op te stellen en om te gaan met kritiek.

In twaalf weken krijgen ze geen antwoord op alle vragen, maar het is in ieder geval de bedoeling dat ze dan weten hoe ze verder moeten. Dit hoeven ze niet alleen te doen want ze kunnen rekenen op onze sportieve steun!

Project De Graafschap Helpt Scoren

Sinds 2007 vindt het project plaats bij Betaald Voetbal De Graafschap. Zij ondersteunen dit project en bieden een veilige basis voor de jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De meeste activiteiten worden uitgevoerd in- en rondom Stadion De Vijverberg. Sport is een belangrijk onderdeel in het programma en iedere dag wordt er een sportieve activiteit gedaan (niet alleen voetballen!!!).

We verwachten van alle jongeren een sportieve inzet. We maken er geen topsport van, want iedereen moet mee kunnen doen, maar we gaan wel aan de slag met doorzettingsvermogen en discipline.


TEAMLEDEN

  • Samir Makhoukhi
  • Kimly Navis
  • Raymond Paintsil

Historie

In 2007 heeft oprichtster, Marieke Pol, het project opgericht. In samenwerking met de Gemeente Doetinchem en het Onderwijs, was er grote behoefte aan een time-out voorziening voor voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren. Inmiddels hebben ruim 400 kandidaten het project doorlopen waarvan ruim 250 weer terug gekeerd zijn naar het beroepsonderwijs, 100 jongeren zijn direct aan het werk gegaan in combinatie met een opleiding (BBL), overige zijn terug gegaan naar de hulpverlening, of wederom uitgevallen.

De kracht van het project is dat we uit gaan van de positieve vaardigheden van jongeren en ze meer structuur en discipline bijbrengen. Sport is een middel om dit te bewerkstellingen. Medewerkers komen uit de jeugdzorg en topsportwereld, een ideale combinatie waardoor wederzijds respect ontstaat tussen begeleiders en jongeren.

Marieke Pol, projectleider Graafschap Helpt Scoren: "De passie van het team is grote inspiratiebron voor de jongeren. Ik ben blij dat ik onderdeel uit maak van dit team."

De Graafschap

Betaald Voetbalorganisatie de Graafschap stelt haar accommodatie beschikbaar aan het project. De jongeren kunnen 4 dagen per week op het stadion verblijven. Alle sportactiviteiten worden in- en rondom het stadion uitgevoerd. 

Deze onderwijsinstelling is betrokken bij het project als ondersteuner van kiezen van een juiste beroepsopleiding. Een docent van  het MBO begeleidt het beroepskeuze onderdeel. Hierdoor zijn er korte lijnen met de uitvoerings organisatie waar alle reguliere opleidingen plaatsvinden. Jongeren worden tevens getest op hun niveau zodat de haalbaarheid van de gekozen studie haalbaar is.

Arlet van Ingen, Decaan Pedagogisch Medewerker en Sociaal Cultureel Werker: "Graafschap helpt scoren biedt jongeren perspectief als alles tegenzit. Graafschap helpt scoren ondersteunt jongen door begrip, structuur en biedt mogelijkheden om aan de slag te gaan met dat wat nodig is."

Rabobank Graafschap heeft ICT-apparatuur beschikbaar gesteld voor het project. Het bedrag voor de apparatuur werd beschikbaar gesteld uit het coöperatiefonds van Rabobank Graafschap. De bank vervult, naast de financiële bijdrage als sponsor van De Graafschap, ook als (participerend) maatschappelijk partner een rol. Een keer in de twaalf weken verzorgen specialisten van de Rabobank een gastles in het programma gericht op financiële educatie.

Laura Heermans, manager Particulieren Rabobank Graafschap: “Een waardevol project bedoelt voor jongeren die een heroriëntatie op hun toekomst wensen. Daar leveren wij graag een bijdrage aan met onze gastlessen gericht op financiële educatie.”

Startpeople is als uitzendbureau betrokken als kennispartner. Een aantal keer per jaar verzorgen zij sollicitatietrainingen voor de jongeren. De jongeren leren hoe ze moeten solliciteren en worden beoordeeld op een sollicitatiegesprek, brief en CV.

 

Leren Werkt stimuleert jongeren tot 23 jaar om hun startkwalificatie te halen. Niet alle jongeren zitten meer op school of vallen voortijdig uit. Leren Werkt coordineert vanuit de gemeente, instroom naar het project. Leren Werkt heeft overzicht over de fase waar de jongere zich in bevindt en welke hulp ze nodig hebben. Extra ondersteuning wordt geboden door middel van professionals.

Anke Willemsen, Trajectbegeleider Leren Werkt: "Krijg je de kans... ALTIJD DOEN!!!! Investeer in je EIGEN TOEKOMST en SCOOR op JEZELF!"

Leon Hendriks, Iris - In de buurt: "Graafschap Helpt Scoren waardeert de jongeren om wie ze zijn, koppelen gedrag los van de persoon waardoor hij/zij leert naar zichzelf te kijken en tot verandering komt."

Video: Kijk mee!


Kijk mee met onze jongeren!

Jongeren nemen laptops in gebruik


Rabobank Graafschap heeft ICT-apparatuur beschikbaar gesteld voor het maatschappelijke jongerenproject “Graafschap Helpt Scoren”. Het bedrag voor de apparatuur werd beschikbaar gesteld uit het coöperatiefonds van Rabobank Graafschap. Onder belangstellend oog van Mireille Hendriksen, marketing en communicatie Rabobank Graafschap en profvoetballer van De Graafschap Youssef El Jebli, werden de laptops in gebruik genomen. De bank vervult, naast de financiële bijdrage als sponsor van De Graafschap, ook als (participerend) maatschappelijk partner een rol. Een keer in de twaalf weken verzorgen specialisten van de Rabobank een gastles in het programma gericht op financiële educatie binnen het jongerenproject “Graafschap Helpt Scoren”. Dit project is bedoeld voor jongeren die voortijdig school hebben verlaten of kwetsbaar in de samenleving staan. Zij komen 12 weken naar stadion De Vijverberg voor heroriëntering op hun toekomst. Het project is een samenwerking van St. Leren Door Sport, De Graafschap, Graafschap College , Gemeente Doetinchem en diverse VO-scholen uit de regio Achterhoek.

Jouw naam (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Jouw bericht

Heb je onze activiteiten al gezien...?

Volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte